Luật thuế mới

Quyết định 595/QĐ-BHXH thay thế QĐ 959/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

Quyết định 595/QĐ-BHXH thay thế QĐ 959/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

Quyết định 595/QĐ-BHXH thay thế QĐ 959/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT..
 Thông tư 93/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung TT 219, 119, 156

Thông tư 93/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung TT 219, 119, 156

Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 156/2013/TT-BTC. Bỏ không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký pp…
Nghị định 141/2017/NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ

Nghị định 141/2017/NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ

Ngày 7/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiều vùng năm 2018 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại…
Nghị định 146/2017/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Luật thuế GTGT, TNDN

Nghị định 146/2017/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Luật thuế GTGT, TNDN

Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP về Luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghi?…
Công văn 845/TCT-CNTT kế hoạch nâng cấp HTKK đáp ứng TT 133

Công văn 845/TCT-CNTT kế hoạch nâng cấp HTKK đáp ứng TT 133

Ngày 15 tháng 03 năm 2018 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 845/TCT-CNTT về kế hoạch nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) đáp ứng BCTC theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định mức phạt vi phạm kế toán

Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định mức phạt vi phạm kế toán

Ngày 12/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán kiểm toán độc lập, đối tượng áp dụng là Cá nhân tổ chức…
Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ

Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ

Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và…
Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ tài chính Hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 111/2013/TT-BTC
Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định về Thang bảng lương

Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định về Thang bảng lương

Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, sửa đổi, bổ sung Nghị…
Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, thời điểm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *