Công việc của một nhân viên kế toán công nợ

Công việc của một nhân viên kế toán công nợ

Kế toán công nợ cần làm những việc gì? Kế toán VPTax xin mô tả công việc của nhân viên kế toán công nợ phải làm hàng ngày, hàng tháng, quý…Trách nhiệm cũng như quyền hạn của kế toán công nợ.

công việc của nhân viên kế toán công nợ

– Công việc của nhân viên kế toán công nợ là quản lý và theo dõi công nợ: Các khoản thu, chi, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu, các khoản phải trả…

– Công ty kế toán VPTax xin chia sẻ với các bạn công việc của một nhân viên kế toán công nợ phải làm, hy vọng sẽ giúp các bạn làm tốt công việc này và có kinh nghiệm trong việc quản lý công nợ và thu nợ xấu.
 
– Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi.
– Lập phiếu thu ,chi theo biểu mẫu để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền.
– Chuyển giao các chứng từ ban đầu (phiếu thu, chi) cho bộ phận liên quan.
– Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ
– In báo cáo quỹ và sổ quỹ tiền mặt
– Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ
– Đối chiếu tồn quỹ tiền mặt giữa báo cáo quỹ với kế toán tổng hợp Công ty.
– Lập phiếu nộp ngân sách – ngân hàng.
– Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh , số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ , bảo quản.
– Nhận chứng từ cở sở chuyển (bản sao hóa đơn ,phiếu nhập kho ,phiếu xuất kho,…) để thanh toán .
– Hằng tháng đối chiếu với kế toán cơ sở tình hình công nợ nội bộ ,công nợ khách hàng.
– Lập lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng .
– Tính toán số công nợ phát sinh hằng tháng lập giấy thông báo thanh toán công nợ (nội bộ và khách hàng) hằng tháng từ ngày 05 đến ngày 15 (có cập nhập tình hình phát sinh tăng , giảm trong kỳ ).
– Theo dõi , lập báo cáo tình hình số dư công nợ của nội bộ theo từng đối tượng đột xuất hoặc định kỳ (tháng quý năm ) theo yêu cầu BGĐ ,KTT , TP TV (có đối chiếu với KTCS số dư công nợ)
– Thực hiện công tác kế toán thu chi tiền mặt, tạm ứng bằng tiền mặt (chỉ đối với các khoản tạm ứng không nằm trong các công trình do kế toán công trình theo dõi), định kỳ hàng tuần đối chiếu số dư tiền mặt với thủ quỹ.
– Đề xuất Phụ trách Phòng các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc.
– Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu
– Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng
 
Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!
Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu hao TSCĐ….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: Lớp học kế toán thực hành tổng hợp thực tế tại Kế toán VPTax

__________________________________________________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *