CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Theo điều 9 Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định thủ tục hồ sơ chế độ thai sản cụ thể như sau: 

1. Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm:

——————————————————————————————-
 

Doanh Nghiệp chuẩn bị:

    – Mẫu số C70A-HD Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam)

    – Báo giảm lao động theo mẫu: Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS

—————————————————————————————–
 

Người lao động chuẩn bị (Tùy từng trường hợp giấy tờ hồ sơ sẽ khác nhau, cụ thể như sau):

a. Đối với lao động nữ đang đóng BHXH sinh con hoặc đối với chồngngười nuôi dưỡng trong trường hợp người mẹ chết hoặc con chết sau khi sinh hoặc người mẹ gặp rủi ro sau khi sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con gồm:

    – Sổ bảo hiểm xã hội.
    – Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

Các trường hợp sau phải có thêm:
    – Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
    – Trường hợp mẹ chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của mẹ;
        – Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai trong trường hợp lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc dưỡng thai (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế);
        – Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con trong trường hợp người mẹ sau khi sinh con không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế).  

 ————————————————————————
 

b. Đối với lao động nữ đi khám thaibị sảy thainạohút thaithai chết lưu…(bao gồm cả lao động nữ mang thai hộ) gồm:

    – Sổ bảo hiểm xã hội.
    – Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú

    – Hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD (bản chính) đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

—————————————————————————————————-
 

c. Đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi: 
    – Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

—————————————————————————————————
 

d. Đối với lao động nam có vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ, gồm:

    – Bộ hồ sơ cũng như trường hợp lao động nữ sinh con nhé (mục a bên trên).
    – Cần thêm: Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế).

 

e. Hồ sơ trợ cấp một lần khi vợ sinh con đối với lao động nam (trong trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH).
    – Bộ hồ sơ cũng như trường hợp lao động nữ sinh con nhé (mục a bên trên).

——————————————————————————————————–
 

f. Đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con, gồm:
– Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
– Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

– Những trường hợp sau cần có thêm:
    –  Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của lao động nữ mang thai hộ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
    – Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sau khi sinh bị chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;
– Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền trong trường hợp lao động nữ khi mang thai hộ phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế).

——————————————————————————————————
 

g. Đối với người mẹ nhờ mang thai hộ bao gồm:
    – Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
    – Bản Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

Ngoài ra cần có thêm:
   – Trường hợp con chưa đủ 06 tháng tuổi bị chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;
   – Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;
   – Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ nhờ mang thai hộ không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế).


 

Xem thêm:► Nghỉ việc trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản
———————————————————————————————–


2. Các bước thực hiện:

Bước 1: 
   – Người lao động nộp hồ sơ cho DN.
 
Bước 2:
   – Doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa.
 
Thời hạn giải quyết      
   – DN giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
   – Cơ quan BHXH thanh quyết toán cho DN trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

————————————————————————————————————
 

3. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản:
 

Theo Công văn 1075/BHXH-CSXH ngày 29/03/2016 của BHXH Việt Nam quy định về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản:
 
Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc”.
-> Như vậy, 
khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, người lao động có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

-> Sau khi nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan BHXH để giải quyết sớm quyền lợi cho người lao động.”

 

Xem thêm:  Cách hạch toán tiền trợ cấp thai sản
 ————————————————————————–
 

Lưu ý:
– DN phải tiếp nhận hồ sơ để: Giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động;
– Hàng tháng hoặc quý, DN phải lập:
      + Danh sách thanh toán chế độ thai sản Mẫu số C70a-HD nộp cho BHXH quận, huyện.
      + Kèm theo hồ sơ của người lao động cùng toàn bộ phần mềm đã giải quyết trong tháng hoặc quý để quyết toán.

————————————————————————————————-

 

Điều kiện hưởng chế độ thai sản, thời gian hưởng và mức hưởng, các bạn xem chi tiết tại đây: Chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *