DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN VIỆT MỸ - 0963700477, 192/1N Đường Tô Ký 6, Ấp Tam Đông 1, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0963700477

Lương cơ bản 2019

Lương cơ bản theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/07/2019

Lương cơ bản là mức lương thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động được ghi rõ trong hợp đồng lao động, là cơ sở để tính tiền công, tiền lương hàng tháng mà người lao động sẽ nhận trong chính doanh nghiệp đó. Lương cơ bản không bao gồm phụ cấp, tiền thưởng hoặc các khoản bổ sung, phúc lợi khác.

Khi xác định lương cơ bản, doanh nghiệp phải căn cứ vào mức lương tối thiểu:

Đối với khối Hành chính sự nghiệp

Lương cơ bản lấy theo lương tối thiểu chung: hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng – Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. (Ban hành ngày 15/05/2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Nghị định 47/2017/NĐ-CP).
Từ ngày 01/7/2019: Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019)

Đối với khối doanh nghiệp

Lương cơ bản được xác định dựa trên mức lương tối thiểu vùng. Vậy các doanh nghiệp tính lương cơ bản như thế nào?
Năm 2019, mức lương tối thiểu vùng đã tăng lên 4.180.000 – đối với vùng 1 (như các quận của TP HN, HCM…)
Khi xây dựng lương cơ bản doanh nghiệp phải tuân thủ thực hiện: Không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. và phải cộng thêm 7% nữa đối với lao động đã được đào tạo qua từ cấp nghề trở lên.

VD: Công ty Dân Tài Chính khi tuyển nhân viên thì việc xác định lương cơ bản như sau:

+ Đối các lao động chưa qua đào tạo nghề: ví dụ như Bảo vệ, lao công – dọn dẹp thì mức lương trả thấp nhất trong điều kiện làm việc bình thường, đủ thời gian làm việc trong tháng là 4.180.000
+ Đối với các lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề như NV văn phòng, kế toán… thì mức lương trả thấp nhất trong điều kiện làm việc bình thường, đủ thời gian làm việc trong tháng là:
4.180.000 + 4.180.000 * 7% = 4.472.600
(Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP)
Lương cơ bản 2019

Mức tối đa của lương cơ bản

Lương cơ bản là cơ sở, cốt lõi, nền tảng để người lao động làm việc, duy trì cuộc sống. Còn trong thực tế doanh nghiệp có thể trả lương cao hơn rất nhiều hoặc tăng lương thực nhận bằng các khoản phụ cập, trợ cấp hoặc thưởng khác. Cách tính LCB trên là để tính ra số tiền thấp nhất mà DN phải trả cho NLĐ trong HĐLĐ. Tuy nhiên trả cao hơn bao nhiêu mức lương cơ bản đó nhà nước không khống chế. Thông thường lương cơ bản này để tham gia bảo hiểm. Theo Luật BHXH thì mức tiền lương tham gia BH còn bao gồm vài vài khoản phụ cấp khác nữa. Và khi sang bảo hiểm thì Luật BH mới khống chế mức đóng.

VD như: BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung (không cao hơn 27.800.000). Hoặc mức lương tham gia BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng. (Vùng 1 không cao hơn 83,6 triệu)


zalo
Messenger
https://www.facebook.com/ketoanvptaxphuong.vn/