DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN VIỆT MỸ - 0963700477, 192/1N Đường Tô Ký 6, Ấp Tam Đông 1, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0963700477

Xử lý hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành

Xử lý hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành

Cách xử lý hóa đơn viết trước ngày phát hành và mức phạt đối với hành vi không làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng.

1. Quy định về thông báo phát hành hóa đơn:
Theo quy định tại khoản 3, điều 1 của Thông tư 37/2017/TT-BTC - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì:

Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Thông tư 37/2017/TT-BTC  ban hành ngày 27/04/2017 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 12/6/2017 (trước đó thời hạn sử dụng hóa đơn sau khi làm thông báo phát hành là chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành)

Ví dụ: Công ty bạn gửi thông báo phát phát hóa đơn vào ngày: 18/09/2019
Thì ngày bắt đầu được phép sử dụng là: 20/09/2019
Nhưng khi làm thông báo phát hành hóa đơn, các bạn sẽ phải đưa "Ngày bắt đầu sử dụng" vào trong thông báo (ngày sử dụng có thể là 2 ngày hoặc nhiều hơn - tùy theo nhu cầu sử dụng).
Các bạn căn cứ vào ngày đã ghi tại cột "Ngày bắt đầu sử dụng" trên thông báo phát hành hóa đơn đã nộp để xác định ngày được phép viết hóa đơn.

Các bạn có thể tham khảo tại đây: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

2. Xử lý hóa đơn viết trước ngày bắt đầu sử dụng:
Ví dụ: - Ngày 25/09/2019, Công ty Thiên Ưng lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn
- Trên thông báo phát hành hóa đơn ghi "Ngày bắt đầu sử dụng" là 27/09/2019
Nhưng ngày 26/09/2019, có khách đến mua hàng, nên Công ty Thiên Ưng đã xuất hóa đơn vào ngày 26/09/2019
=> Đây là hành vi: Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng.
=> Sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng (Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2014/TT-BTC)

3. Xử lý hóa đơn lập trước khi thông báo phát hành (chưa hoặc không lập thông báo phát hành hóa đơn)

* Đối với bên bán (bên xuất hóa đơn):
- Nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định thì sẽ bị phạt tiền 6.000.000 đồng
- Nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế thì sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng
=> Bên bán cần phải:
- Cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.
- Thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.
- Lưu ý: Trường hợp bên bán chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì không bị xử phạt.
* Đối với bên mua:
Trường hợp người bán đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.
Theo khoản 2 điều 10 của Thông tư số 10/2014/TT-BTC

* Trường hợp đặc biệt đáng chú ý:
Nếu hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế (tức là sử dụng hóa đơn giả, lập khống) thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC như sau: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

 


zalo
Messenger
https://www.facebook.com/ketoanvptaxphuong.vn/