DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN VIỆT MỸ - 0963700477, 192/1N Đường Tô Ký 6, Ấp Tam Đông 1, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0963700477

Luật thuế - Kế toán

Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hoá đơn; Hình thức xử phạt, mức xử phạt ... Có hiệu lực từ ngày 0...
Nghị quyết 954/2020 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Nghị quyết 954/2020 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Thông tư 65/2020/TT-BTC quy định về thuế môn bài

Thông tư 65/2020/TT-BTC quy định về thuế môn bài

Ngày 09/7/2020 Bộ tài chính ban hành Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 302 hướng dẫn về lệ phí môn bài cho Doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày...
Nghị quyết số 116 giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020

Nghị quyết số 116 giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020

Ngày 19/6/2020 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức...
Công văn 4818/TCT-PC những điểm mới mức phạt về hóa đơn, thuế

Công văn 4818/TCT-PC những điểm mới mức phạt về hóa đơn, thuế

Ngày 12/11/2020 Tổng cục thuế ban hành Công văn 4818/TCT-PC về việc một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế

Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế; Hồ sơ kê khai thuế, thời hạn kê khai nộp thuế ... Có hiệu...
Nghị định 114/2020/NĐ-CP giảm 30% thuế TNDN năm 2020

Nghị định 114/2020/NĐ-CP giảm 30% thuế TNDN năm 2020

Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ quy định về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ...
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 mới nhất

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 mới nhất

Luật quản lý thuế - Luật số 38/2019/QH14 mới nhất, ban hành ngày 13/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Tải Luật số 38/2019 Luật quản lý thuế tại đây.
Nghị định 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2020

Nghị định 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2020

Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng 2020 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ ngày 1/1...
Nghị định 22/2020/NĐ-CP Hướng dẫn về lệ phí môn bài

Nghị định 22/2020/NĐ-CP Hướng dẫn về lệ phí môn bài

Ngày 24/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Quy định về Lệ phí môn bài Doanh nghiệp, cá nhân, Hợp tác xã, Hộ gia đình...
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/ketoanvptaxphuong.vn/