DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN VPTAX - 0963700477, 78/50 Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0963700477

Hóa đơn điện tử

Thông tư 88/2020/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Thông tư 88/2020/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Thông tư 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ tài chính: Hướng dẫn về hóa đơn điện tử sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 68/2019/TT-BTC. Có hiệu lự từ ngày từ ngày...
Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử

Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử

Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hoá đơn điện tử; Quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế....
Mẫu 06 theo NĐ 119 Đề nghị cấp hóa đơn điện tử bán lẻ

Mẫu 06 theo NĐ 119 Đề nghị cấp hóa đơn điện tử bán lẻ

Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế - Mẫu 06 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP; Đề nghị cấp hóa đơn điện tử bán lẻ theo từng lần phát sinh.
Thông báo hủy hóa đơn điện tử Mẫu 04 theo NĐ 119

Thông báo hủy hóa đơn điện tử Mẫu 04 theo NĐ 119

Mẫu số 04 Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP; Quy định về phương pháp hủy hóa đơn điện tử; Tải mẫu hủy hóa đơn điện tử - Mẫu số 04 tại ...
Mẫu 03 Tờ khai dữ liệu hóa đơn bán ra theo NĐ 119

Mẫu 03 Tờ khai dữ liệu hóa đơn bán ra theo NĐ 119

Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra - Mẫu 03 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP; Tải mẫu số 03 file Excel miễn phí về tại đây:
Mẫu 01 Nghị định 119 Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Mẫu 01 Nghị định 119 Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Tờ khai Mẫu 01 Nghị định 119 - Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử; Cách điền Mẫu 01 Nghị định 119 đề nghị sử dụng...
Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Khi nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử? Quy định về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; Lộ trình, đối tượng, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử...
Xử lý khi lập sai hóa đơn điện tử KHÔNG có mã

Xử lý khi lập sai hóa đơn điện tử KHÔNG có mã

Quy định về việc xử lý hóa đơn điện tử không có mã viết sai như: Hóa đơn điện tử viết sai tên, địa chỉ, sai mã số thuế, số tiền, sai thuế suất, hàng hóa không đúng...
Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Quy định về việc Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: Điều kiện, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.
Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử lập sai từng trường hợp

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử lập sai từng trường hợp

Cách xử lý khi lập sai hóa đơn điện tử theo quy định như: Xử lý hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ, mã số thuế, xuất sai ngày, sai đơn giá, thành tiền, sai tiền thuế, sai...
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/ketoanvptaxphuong.vn/