DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN VIỆT MỸ - 0963700477, 192/1N Đường Tô Ký 6, Ấp Tam Đông 1, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0963700477

Hệ thống Chuẩn mực kế toán

 Chuẩn mực kế toán số 01 : CHUẨN MỰC CHUNG

Chuẩn mực kế toán số 01 : CHUẨN MỰC CHUNG

Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 Chuẩn mực kế toán số 02 : HÀNG TỒN KHO

Chuẩn mực kế toán số 02 : HÀNG TỒN KHO

Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 Chuẩn mực kế toán số 03 : TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Chuẩn mực kế toán số 03 : TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 Chuẩn mực kế toán số 04 : TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Chuẩn mực kế toán số 04 : TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/ketoanvptaxphuong.vn/