DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN VIỆT MỸ - 0963700477, 192/1N Đường Tô Ký 6, Ấp Tam Đông 1, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0963700477

Chế độ kế toán theo Thông tư 133

Tài khoản 217 Bất động sản đầu tư theo Thông tư 133

Tài khoản 217 Bất động sản đầu tư theo Thông tư 133

Hướng dẫn Cách hạch toán Tài khoản 217 theo Thông tư 133 Cách hạch toán khi mua, bán thanh lý, cho thuê Bất động sản đầu tư, xây dựng Bất động sản đầu tư
Tài khoản 214 Hao mòn tài sản cố định theo Thông tư 133

Tài khoản 214 Hao mòn tài sản cố định theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 214 theo Thông tư 133, cách hạch toán Hao mòn Tài sản cố định, cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán giảm TSCĐ …
Tài khoản 211 Tài sản cố định theo Thông tư 133

Tài khoản 211 Tài sản cố định theo Thông tư 133

Cách hạch toán Tài khoản 211 theo thông tư 133, cách hạch toán Tài sản cố định hữu hình, vô hình, hạch toán khi góp vốn, mua sắm , thanh lý, nhượng bán TSCĐ, TSCĐ tự xây dựng,...
Tài khoản 157 Hàng gửi bán theo Thông tư 133

Tài khoản 157 Hàng gửi bán theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 157 theo thông tư 133, cách hạch toán khi xuất hàng hóa, thành phẩm gửi bán, hạch toán hàng gửi bán bị trả lại, khi nào hàng toàn vào Tài khoản...
Tài khoản 156 Hàng hóa theo Thông tư 133

Tài khoản 156 Hàng hóa theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 156 theo thông tư 133, cách hạch toán hàng hóa nhập khẩu, mua nhập kho, bán trả lại, khuyến mãi, cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ, hao hụt, thừa...
Tài khoản 155 Thành phẩm theo Thông tư 133

Tài khoản 155 Thành phẩm theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 155 theo thông tư 133, cách hạch toán thành phẩm khi nhập kho thành phẩm, xuất kho thành phẩm đi bán, tiêu dùng nội bộ, cho biếu tặng
Tài khoản 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 133

Tài khoản 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 133

Cách hạch toán Tài khoản 154 theo Thông tư 133, Cách hạch toán Chi phí sản xuất kinh doanh như: Chi phí Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ, chi phí tiền lương, nhân công, chi phí khấu...
Tài khoản 153 Công cụ dụng cụ theo Thông tư 133

Tài khoản 153 Công cụ dụng cụ theo Thông tư 133

Cách hạch toán Tài khoản 153 theo Thông tư 133, cách hạch toán Công cụ dụng cụ khi mua về, xuất dùng, hạch toán thanh lý nhượng bán Công cụ dụng cụ, hạch toán khi thừa thiếu...
Tài khoản 152 Nguyên vật liệu theo Thông tư 133

Tài khoản 152 Nguyên vật liệu theo Thông tư 133

Cách hạch toán Tài khoản 152 theo Thông tư 133, cách hạch toán Nguyên vật liệu phụ, chính, nguyên vật liệu gia công, hỏng, thừa thiếu, vượt định mức. Quy định về Nguyên vật...
Tài khoản 151 Hàng mua đang đi đường theo Thông tư 133

Tài khoản 151 Hàng mua đang đi đường theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 151 theo Thông tư 133, cách hạch toán hàng mua đang đi đường, thế nào là hàng mua đang đi đường, kết cấu và nội dung tài khoản 151
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/ketoanvptaxphuong.vn/