DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN VIỆT MỸ - 0963700477, 192/1N Đường Tô Ký 6, Ấp Tam Đông 1, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0963700477

Cách lập tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI

 

Phần trước các bạn đã được hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài, bài viết này Kế toán VPTAX xin hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế môn bài 01/MBAI trên HTKK và trực tiếp. Cách lập tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh cùng tỉnh và khác tỉnh.

 

Chú ý: Có 3 cách nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế như sau:
- Nộp bản giấy trực tiếp tại Cơ quan thuế
- Nộp và kê khai trực tuyến trên web: nhantokhai.gdt.gov.vn (DN phải có Chữ ký số mới nộp được)
- Nộp trực tuyến qua web nhantokhai.gdt.gov.vn nhưng Lập tờ khai trên phần mềm HTKK (DN cũng phải có Chữ ký số mới nộp được)

==> Trước khi lựa chọn cách nộp bản giấy trực tiếp thì các bạn phải liên hệ với Chi cục thuế quản lý xem họ có nhận bản giấy không nhé (Vì thông thường Cơ quan thuế sẽ nhận qua mạng nhé)

-------------------------------------------------------------------------------


Cách 1:
- Nộp Tờ khai lệ phí môn bài trực tiếp thì các bạn tải mẫu về tại đây nhé:

       - Sau khi tải về, các bạn điền thông tin (Cách viết Tờ khai môn bài như bên dưới nhé) -> Giám đốc ký tên, đóng dấu -> Mang lên Chi cục thuế để nộp.

--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Cách 2:

- Truy cập vào web: Nhantokhai.gdt.gov.vn -> Đăng nhập bằng MST Doanh nghiệp 
(Phải có Chữ ký số nhé) 
-> "Kê khai trực tuyến" -> "Chọn loại tờ khai" -> "Tờ khai lệ phí môn bài"


 cách lập tờ khai thuế môn bài trực tuyến

- Tiếp đó (Cách viết tờ khai lệ phí môn bài xem bên dưới nhé)

------------------------------------------------------------------------------------


Cách 3:

- Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> "Phí - Lệ phí" - > "Tờ khai lệ phí môn bài - 01/MBAI (NDD139/2016)":

cách lập tờ khai thuế môn bài trên htkk


- Tiếp đó (Cách viết tờ khai lệ phí môn bài xem bên dưới nhé)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sau khi các bạn đã có Tờ khai lệ phí môn bài thì bây giờ các bạn Lập tờ khai môn bài để nộp cho Cơ quan Thuế:
 

Cách viết Tờ khai lệ phí Môn bài theo NĐ 139:
------------------------------------------------------------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính lệ phí: năm…
2018
  [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ
 
[04] Người nộp lệ phí: ............Công ty kế toán VPTAX
[05] Mã số thuế: ..........................
[06] Địa chỉ: ......
...............
[07] Quận/huyện:…
… [08] Tỉnh/Thành phố: ......
[09] Điện thoại:…
  [10] Fax: ………… [11] Email: .ketoandv2003@gmail.com
[12] Đại lý thuế (nếu có): ..Dành cho đơn vị làm dịch vụ đại lý thuế.
[13] Mã số thuế: .................................................................
[14] Địa chỉ: .....................................................................
[15] Quận/huyện: …………………[16] Tỉnh/Thành phố: ..................
[17] Điện thoại: ……………… [18] Fax: ………… [19] Email: ...............
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ………………… ngày .................................

[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
 
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Người nộp lệ phí môn bài
Công ty kế toán VPTAX
 
[22] 4.000.000.000
(Ghi vốn điều lệ của Công ty theo như trên Giấy phép kinh doanh)
2.000.000
(Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp) 
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)

Ghi các chi nhánh... hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (nếu có)
[23]    
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24]   2.000.000 
 
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./. 
 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))
 
 
Chú ý: Trường hợp thành lập từ ngày 1/7 (tức là 6 tháng cuối năm thì sẽ nộp 1/2 năm)

VD: Công ty bạn thành lập tháng 8/2018, vốn điều lệ là 4 tỷ (Thuộc bậc 2: Từ 10 tỷ trở xuống, mức cả năm sẽ là: 2.000.000)
-> (Như vậy phải nộp tiền thuế môn bài 1/2 năm vì thành lập nửa năm cuối)
-> Thì ghi vào cột (5): Mức thuế môn bài là: 1.000.000.


- Nếu thành lập từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 thì ghi vào Cột: Mức thuế môn bài là: 2.000.000 (cả năm)

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ... là 1.000.000/năm (Nếu thành lập nửa năm cuối thì cũng chỉ nộp 1/2 năm).
----------------------------------------------------------------------------------------

Cách lập Tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh cùng tỉnh:

a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở 
cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;
(Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC)
Như vậy:
- Nếu chi nhành ở CÙNG Tỉnh với trụ sở chính thì các bạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho nhánh tại Cơ quan thuế trụ sở chính

-> Các bạn sẽ dùng MST của Cty để đăng nhập vào phần mềm HTKK -> chọn "Cơ sở mới thành lập - Ngày phát sinh (Theo giấy phép thành lập chi nhánh)"-> Tiếp đó: Các bạn ghi rõ MST, Tên, Địa chỉ của Chi nhánh cùng Tỉnh -> Chỉ ghi số tiền thuế phải nộp

(Ở ví dụ trên vì thành lập ngày 29/8/2018, nên chỉ phải nộp 1/2 mức cả năm -> Tức là 500.000). Còn nếu thành lập 6 tháng đầu năm thì ghi là: 1.000.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Cách lập Tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh khác tỉnh:

a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.
(Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC)

Như vậy:
Nếu chi nhành ở KHÁC Tỉnh với trụ sở chính thì các bạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho nhánh tại Cơ quan thuế Chi nhánh

Trường hợp này: Các bạn phải mua Chữ ký số cho Chi nhánh nhé (Vì chi nhánh sẽ phải trực tiếp kê khai với Chi cục thuế quản lý Chi nhánh).

-> Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK bằng MST của Chi nhánh: -> Chọn "Tờ khai lần đầu" -> Trong tờ khai Chỉ ghi "Cột số tiền thuế phải nộp": Nếu thành lập 6 tháng đầu năm thì ghi: 1.000.000
- Nếu thành lập 6 tháng cuối năm thì ghi 500.000. 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
CHƯA XONG:
- Sau khi các bạn đã nộp xong Tờ khai Lệ phí môn bài cho Cơ quan thuế -> Tiếp đó các bạn phải nộp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước + Tiền thuế môn bài.
Chi tiết xem thêm: Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước C1-02/NS

zalo
Messenger
https://www.facebook.com/ketoanvptaxphuong.vn/