DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN VPTAX - 0963700477, 78/50 Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0963700477

Cách làm tờ khai thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo quy định luật thuế GTGT mới nhất hiện nay

I. Các văn bản pháp luật mới nhất hiện nay quy định về thuế GTGT:
1. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng (BH ngày: 31/12/2013 , HL: 01/01/2014)
2. Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về kê khai thuế (BH ngày: 06/11/2013 , HL: 20/12/2013)
3. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC, và Thông tư 219/2013/TT-BTC  (BH ngày: 25/08/2014 , HL: 01/09/2014)
4. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP về thuế  (BH ngày: 10/10/2014, HL: 15/11/2014)
5. Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT (BH ngày: 27/02/2015 , HL: 01/01/2015)
6. Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014, Thông tư 151/2014 và Thông tư 26/2015 của Bộ tài chính) (BH ngày: 28/10/2016 , HL: 15/12/2016)
7. Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (BH ngày: 12/08/2016 , HL: 01/07/2016)
8. Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC (BH ngày: 19/09/2017 , HL: 05/11/2017)
9. Thông tư 25/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (BH ngày:  16/03/2018 , HL: 01/05/2018)
=> Tất cả các hướng dẫn, quy định về thuế GTGT trên đều được hợp nhất tại VĂN BẢN HỢP NHẤT 14/VBHN-BTC NĂM 2018 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH 209/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH (BH ngày:  09/05/2018 , HL: 09/05/2018)

II. Các phương pháp kê khai thuế GTGT:

Có 2 Phương pháp kê khai – tính thuế GTGT đó là khấu trừ và trực tiếp

1. Đối tượng áp dụng:

Bắt đầu từ ngày 05/11/2017(Kể từ khi Thông Tư 93/2017/TT-BTC, ban hành ngày 19/09/2017 có hiệu lực) thì việc doanh nghiệp đăng ký áp dụng theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp được thể hiện bằng loại tờ khai thuế GTGT được gửi đến CQT vào kỳ đầu tiên thực hiện:
+ Nếu DN muốn  áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm và nộp tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số 01/GTGT
+ Nếu DN muốn áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì làm và nộp tờ khai thuế GTGT Mẫu số 04/GTGT
(Theo Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC, ban hành ngày 20 tháng 09 năm 2017 của Tổng Cục Thuế)
- Trước ngày 05/11/2017:
+ Doanh nghiệp mới thành lập: Phải đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bằng mẫu: 06/GTGT, trước kỳ kê khai thuế GTGT đầu tiên.
+ Doanh nghiệp đã và đang hoạt động: 
+/ Theo phương pháp khấu trừ: dành cho doanh nghiệp có tổng doanh thu từ 1 tỷ trở lên 
+/ Theo phương pháp trực tiếp: dành cho Doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 1 tỷ.
=> Nhưng các doanh nghiệp có có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ cũng có thể đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế bằng mẫu 06/GTGT
Theo điều 3 của Thông tư 119/2014/TT-BTC

Chốt lại: Hiện nay Doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 1 tỷ Không phải thực hiện đăng ký mẫu 06/GTGT như trước đây nữa mà muốn làm theo phương pháp nào thì thực hiện nộp tờ khai theo phương pháp đó là được.
2. Thời gian áp dụng phương pháp kê khai tính thuế đã chọn:
Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.

Ví dụ: Công ty Kế Toán VPTax được thành lập từ năm 2013 và đang hoạt động trong năm 2018. Để xác định phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2019 và năm 2020, Công ty Kế Toán VPTax xác định mức doanh thu như sau:
Cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT hàng tháng trong 12 tháng (từ kỳ tính thuế tháng 11/2017 đến hết kỳ tính thuế tháng 10/2018).
Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên từ 1 tỷ đồng trở lên, Công ty Kế Toán VPTax áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong 2 năm (năm 2019 và năm 2020).
Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì  Công ty Kế Toán VPTax  có thể chuyển sang áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong 2 năm (năm 2019 và năm 2020) hoặc có thể nộp tờ khai theo phương pháp khấu trừ để thể hiện rằng mình đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

3. Mẫu tờ khai:

- Theo phương pháp khấu trừ: Mẫu số 01/GTGT Mẫu số: 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
Các làm tờ khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai và gửi qua mạng các bạn xem tại đây:
- Theo phương pháp trực tiếp: Mẫu số 04/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Các làm tờ khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai và gửi qua mạng các bạn xem tại đây:
Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

4. Kỳ kê khai: 

Đối với Thuế GTGT có 2 kỳ kê khai đó là: theo tháng và theo quý
+ Theo tháng: dành cho các công ty có Tổng DT năm trước liền trên 50 tỷ
Ví dụ: DN A được X/Đ là công ty KK thuế GTGT theo tháng
Tại kỳ KK báo cáo thuế GTGT tháng 1/2018:
Bắt đầu kê và nộp từ ngày 1/2/2018
Hạn chậm nhất phải nộp là ngày 20/2/2018 (Nếu sau ngày 20 là bị phạt chậm nộp)
+ Theo quý: dành cho DN mới thành lập và DT có tổng DT năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống
Ví dụ: DN B được X/Đ là công ty KK thuế GTGT theo Qúy
Tại kỳ KK báo cáo thuế GTGT quý 2/2018:
Bắt đầu kê và nộp từ ngày 1/7/2018
Hạn chậm nhất phải nộp là ngày 30/7/2018
Chú ý: Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.
5. Trách nhiệm/đối tượng/nơi nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT:
Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
- Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.
Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.
- Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

zalo
Messenger
https://www.facebook.com/ketoanvptaxphuong.vn/